inconsistent
SHIMA / Grand Hair Make NOAH
Photo:Nomura Shingo/HAKODATE SATUEI Make:Yuzuki Model:marisu