Colorido
MIKU / Grand Hair Make NOAH
Photo:Nomura Shingo/HAKODATE SATUEI Make:MIKU Model:YUKIHO